CALCULATED Biuro Rachunkowe OSIELSKO

             ©  CALCULATED 2023  

CALCULATED

BIURO RACHUNKOWE

ZUS - wakacje składkowe dla przedsiębiorców

12 czerwca 2024

WAKACJE OD SKŁADEK ZUS

 

07 czerwca Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców, co oznacza że ostatecznie przepisy w tym zakresie wejdą w życie od 1 listopada 2024 roku.

 

Co to oznacza?

 

Listopad będzie pierwszym miesiącem, w którym będzie można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek społecznych – za jeden miesiąc kalendarzowy (w tym roku będzie to grudzień 2024).

Oszczędności dla przedsiębiorców na tzw. pełnym ZUS-ie wyniosą 1600,32 zł lub 1485,31 zł przy braku opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast dla osób korzystających z preferencyjnych składek ZUS ulga wyniesie 408,16 zł lub 376,55 zł (bez chorobowego). Podane kwoty dotyczą składek obowiązujących do 2024 roku. Warto pokreślić, że wakacje od ZUS-u nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego oraz na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Składki za ten jeden miesiąc będą finansowane z budżetu państwa – będzie to stanowiło pomoc publiczną de minimis.

Jednakże nie pełna kwota zwolnienia będzie korzyścią przedsiębiorcy, gdyż brak zapłaty tych składek będzie powodował brak możliwości odliczenia składki społecznej od podstawy opodatkowania (tym samym nie pomniejszymy podstawy opodatkowania oraz podstawy do naliczenia składki zdrowotnej). Dotyczy to przedsiębiorców, którzy płacą podatek według skali lub liniowy.

 

Nowelizacja ustawy przewiduje cztery kryteria uprawniające do skorzystania z urlopu od składek ZUS. Warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę zwolnienia z opłacania składek będzie to, aby:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych;
  • w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro;
  • jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

BARDZO WAŻNE --> SKŁADKA ZDROWOTNA BĘDZIE PŁACONA BEZ ZMIAN - w przypadku składki zdrowotnej "wakacje ZUS" nie dotyczą.

 

Potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami! 

S