CALCULATED Biuro Rachunkowe OSIELSKO

             ©  CALCULATED 2023  

CALCULATED

BIURO RACHUNKOWE

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR - JAK WDROŻYĆ?

12 czerwca 2023

CO TO JEST KSeF?

 

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest to nowa platforma stworzona przez Ministerstwo Finansów, na której to firmy będą umieszczać ustrukturyzowane elektroniczne faktury sprzedaży. Również z tej platformy będzie możliwość pobrania faktur wystawionych przez naszych kontrahentów.

 

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE? ZŁOŻENIA SYSTEMU

 

Każdy przedsiębiorca docelowo będzie musiał korzystać z tej platformy. W pierwszej kolejności firmy zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT (od 01-07-2024), a następnie firmy zwolnione z podatku VAT (od 01-01-2025).

Podstawowym założeniem systemu jest przyjmowanie i udostępnianie e-Faktury w systemie KSeF, w określonym formacie - praktycznie w czasie rzeczywistym. Po przesłaniu faktury przez przedsiębiorcę e-Fakturze zostanie nadany unikatowy numer KSeF, po czym faktura ta jest automatycznie udostępniana nabywcy.

Do korzystania z KSeF podatnik może upoważnić wskazane podmioty - co pozwala przekazać odpowiednie uprawnienia również biuru rachunkowemu (za pomocą zawiadomienia ZAW-FA)

 

BAZA WIEDZY KSeF - podatki.gov.pl

 

https://www.podatki.gov.pl/ksef/baza-wiedzy-ksef/pliki-do-pobrania-ksef/

 

JAKA ROLA CALCULATED BIURO RACHUNKOWE?

 

Pomagamy zapoznać się z systemem, wdrożyć odpowiednie rozwiązania informatyczne - posiadamy oprogramowanie ułatwiające komunikację z KSeF oraz przejmujemy za zgodą klienta uprawnienia do komunikacji z systemem i pobieramy e-faktury w imieniu podatnika.

 

NIE WIESZ JAK PORADZIĆ SOBIE Z NOWYMI OBOWIĄZKAMI Z KSeF? - ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!